Regulamin korzystania z serwisu autoauto.net.pl przez firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Regulamin korzystania z serwisu autoauto.net.pl przez firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą (salony, auto-komisy).
 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży detalicznej i hurtowej, nowych i używanych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, motocykli, łodzi i innych pojazdów oraz części i akcesoriów dla nich przeznaczonych w serwisie autoauto.net.pl
 2. Użyte pojęcia:
  Dealer - firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży nowych lub używanych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, motocykli, łodzi lub innych pojazdów oraz części lub akcesoriów dla nich przeznaczonych
  Konto dealera - specjalna chroniona unikalną nazwą i hasłem zakładka serwisu autoauto.net.pl, gdzie gromadzone są informacje wprowadzane do serwisu autoauto.net.pl
  Ogłoszenie - wprowadzone do serwisu autoauto.net.pl ogłoszenie dotyczące sprzedaży wraz z możliwością umieszczenia zdjęć opublikowane w serwisie autoauto.net.pl
  Strona Dealera - przyporządkowana do Konta dealera strona www o dowolnie wybranej nazwie w domenie autoauto.net.pl, na której prezentowane są aktualne ogłoszenia Dealera
  Regulamin - niniejszy dokument
  Pojazd - samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, kampingowe, specjalistyczne, motocykle, łodzie i inne pojazdy silnikowe oraz części zamienne i akcesoria do nich
  Cennik - ustalane przez autoauto.net.pl opłaty jednorazowe i abonamentowe za korzystanie z usług serwisu autoauto.net.pl do zapłaty których zobowiązany jest Dealer
  autoauto.net.pl - serwis autoauto.net.pl jest usługą udostępnioną przez Grupa Medio Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, ul. Krzywa 9 polegającą na możliwości dodawania i przeglądania ogłoszeń o sprzedaży pojazdów
 3. autoauto.net.pl świadczy usługi polegające na umożliwieniu Dealerom publikacji w bazie ogólnej autoauto.net.pl oraz na na stronie dedykowanej Dealerowi ogłoszeń o sprzedaży pojazdów.
 4. Ogłoszenia wprowadzane są poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na koncie dealera.
 5. Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe może uniemożliwić publikacje ogłoszenia.
 6. Każde ogłoszenie może zostać wyróżnione, a ogłoszenia ze zdjęciem mogą być promowane - na zasadach i według stawek zawartych w cenniku.
 7. Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez Dealera w ramach jednego Ogłoszenia, informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednego Pojazdu, jednej części samochodowej lub akcesoria.
 8. Dealer jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. Serwis autoauto.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 9. autoauto.net.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi autoauto.net.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Dealerowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.
 10. Dealer oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, i wyraża zgodę na publikowanie ich oraz modyfikowanie przez serwis autoauto.net.pl
 11. Uczestnictwo w serwisie autoauto.net.pl wymaga:
  - prawidłowej rejestracji konta poprzez formularz na stronie autoauto.net.pl
  - akceptacji regulaminu
  - przesłania kopii dokumentów oraz podpisanej kopii umowy - po zakończeniu okresu próbnego
 12. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących ofert Grupa Medio Spółka z o.o., jej partnerów i klientów na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 13. Serwis autoauto.net.pl może wprowadzać odpłatność za wybrane usługi, a ich wysokość i zasady pobierania określone zostaną w cenniku który stanowił będzie załącznik do niniejszego regulaminu.
 14. Regulamin oraz Cennik może zostać zmieniony przez serwis autoauto.net.pl. Informacje o zmianach i terminach ich obowiązywania znajdą się na stronie internetowej oraz rozesłane zostaną drogą elektroniczną.