Regulamin korzystania z serwisu autoauto.net.pl przez klientów indywidualnych

Regulamin korzystania z serwisu autoauto.net.pl przez klientów indywidualnych
 1. Użyte pojęcia:
  Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu
  Konto klienta - specjalna chroniona unikalną nazwą i hasłem zakładka serwisu autoauto.net.pl, gdzie gromadzone są informacje wprowadzane do serwisu autoauto.net.pl
  Ogłoszenie - wprowadzone do serwisu autoauto.net.pl ogłoszenie dotyczące sprzedaży wraz z możliwością umieszczenia zdjęć opublikowane w serwisie autoauto.net.pl
  Regulamin - niniejszy dokument
  Pojazd - samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, kampingowe, specjalistyczne, motocykle, łodzie i inne pojazdy silnikowe oraz części zamienne i akcesoria do nich
  Cennik - ustalane przez autoauto.net.pl opłaty jednorazowe za korzystanie z usług serwisu autoauto.net.pl do zapłaty których zobowiązany jest Klient
  autoauto.net.pl - serwis autoauto.net.pl jest usługą udostępnioną przez Grupa Medio Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, ul. Krzywa 9 polegającą na możliwości dodawania i przeglądania ogłoszeń o sprzedaży pojazdów.
 2. Serwis autoauto.net.pl świadczy usługi w formie publikacji Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Pojazdów
 3. Ogłoszenie dodaje się za pomocą formularza umieszczonego w koncie klienta, którego staranne wypełnienie umożliwia przyjęcie ogłoszenia do publikacji. Klient musi wypełnić wszystkie oznaczone pola formularza.
 4. Każde ogłoszenie może zostać wyróżnione, a ogłoszenia ze zdjęciem mogą być promowane - na zasadach i według stawek zawartych w cenniku.
 5. Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez Klienta w ramach jednego Ogłoszenia, informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednego Pojazdu
 6. Klient jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. Serwis autoauto.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Klientów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 7. autoauto.net.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi autoauto.net.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Klientowii nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.
 8. Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, i wyraża zgodę na publikowanie ich oraz modyfikowanie przez serwis autoauto.net.pl
 9. Uczestnictwo w serwisie autoauto.net.pl wymaga:
  - prawidłowej rejestracji konta poprzez formularz na stronie autoauto.net.pl
  - akceptacji regulaminu
 10. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji, materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących ofert Grupa Medio Spółka z o.o., jej partnerów i klientów na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 11. Serwis autoauto.net.pl może wprowadzać odpłatność za wybrane usługi, a ich wysokość i zasady pobierania określone zostaną w cenniku który stanowił będzie załącznik do niniejszego regulaminu.
 12. Regulamin oraz Cennik może zostać zmieniony przez serwis autoauto.net.pl. Informacje o zmianach i terminach ich obowiązywania znajdą się na stronie internetowej oraz rozesłane zostaną drogą elektroniczną.