Zbliża się III Wielki Wyścig o Puchar Toru MKS Gorce Kamienica

Zbliża się III Wielki Wyścig o Puchar Toru MKS Gorce Kamienica

Wszystkich pasjonatów sportów motocrossowych oraz osoby które jeszcze nigdy nie brały udziału w imprezach tego typu, zapraszamy do Kamienicy (południowa część województwa małopolskiego, w powiecie limanowskim, 21km od Limanowej, 36 km od Nowego Sącza).

- To właśnie w Kamienicy 21 października już po raz 3 organizujemy imprezę integracyjną w formie wyścigów o Puchar Toru. Będzie to doskonała okazja by się lepiej poznać i w miłym gronie spędzić czas na torze motocrossowym. Rasa przejazdu jest malowniczo położona na zboczu góry, gdzie dojazd na samo miejsce samochodami osobowymi jest niemożliwy (ostatnie metry należy pokonać na piechotę). Mamy nadzieję, że jak w latach ubiegłych, pogoda nam dopisze i będą Państwo świadkami wspaniałego wydarzenia sportowego - piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Imprezie patronuje Małopolskaonline.


Regulamin III Wielkiego Wyścigu o Puchar Toru MKS Gorce

1. Organizator: MOTOROWY KLUB SPORTOWY GORCE
KAMIENICA 546 34-608, Kontakt: 781785110, 505588538

2. Założenie: Wyścig o charakterze integracyjnym ma na celu propagowanie sportu motocyklowego oraz wprowadzenie do tej dyscypliny amatorów dysponujących odpowiednimi pojazdami.

3. Zasady rozgrywania: Wyścigi rozgrywane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w sportach motocrossowych, uczestniczyć w nich mogą zawodnicy z licencją oraz amatorzy.

4. Nagrody: W każdej klasie do trzeciego miejsca.

5. Miejsce zawodów : Tor motocrossowy - KAMIENICA (woj.małopolskie, powiat limanowski)
6. Osoby funkcyjne: Sędzia zawodów: Andrzej Chryczyk, Kierownik Biura zawodów: Renata Opyd, Kierownik Komisji Technicznej: Marek Majchrzak, Kierownik startu – mety: Paweł Franczyk, Pomiar czasu: Tomasz Adamczyk, Opieka medyczna: GOPR, Zabezpieczenie tras OSP

7. Zgłoszenia: Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 8.00- 10.00

8. Trening: Od 10:00- 10:50 po 10min na każdą klasę.

9. Start: 11:00

10. Warunkiem wystartowania danej klasy jest zgłoszenie min. 4 zawodników.

11. Nr startowe przydziela kierownik biura zawodów

12. Czas trwania przejazdu:
Junior 10min plus 2 okrążenia
MX2 15min plus 2 okrążenia
MX1 15min plus 2 okrążenia
Licencja 15min plus 2 okrążenia
Quad 15min plus 2 okrążenia
Przed drugim biegiem 30 min przerwy

13. Wpisowe: osoby do 18 roku życia 70 PLN, osoby pełnoletnie 100 PLN, lub równowartość w obcej walucie, płatne w biurze zawodów. Zawodnicy bez licencji zobowiązani są do ubezpieczenia od NW – w sportach ekstremalnych. W razie nie posiadania ubezpieczenia zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
Członkowie klubu MKS Gorce startują za darmo.

14. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 8:00 do zakończenia zawodów.

15. W biurze należy przedstawić następujące dokumenty: dowód tożsamości– zawodnik bez licencji, zawodnik z licencją, licencje A/B/C oraz certyfikat, zawodnicy niepełnoletni nie posiadający licencji muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach, aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy)

16. Odbiór trasy: Odbiór trasy przez sędziego zawodów w dniu zawodów o godz. 8:00.

17. Odprawa zawodników godz. 10:00 w parku maszyn.

18. Park maszyn zlokalizowany w bezpiecznym miejscu w sąsiedztwie toru motocrossowego.

19. Klasy biorące udział w zawodach:
- 65-85 JUNIOR
60-85ccm 2T + 100-150ccm 4T
- MX2 amator
100-144ccm 2T + 175-250ccm 4T
- zawodnicy bez licencji ( ACR, CAM, PZM )
- MX1 amator
175-500ccm 2T + 175-650ccm 4T
- zawodnicy bez licencji ( ACR, CAM, PZM )
- Licencja
100-144ccm 2T + 175-250ccm 4T
250-500ccm 2T + 275-650ccm 4T
-Quady
2K/ 4K

20. Wyniki: nieoficjalne 30 minut po każdym biegu, oficjalne 45 minut po każdym biegu wywieszone na tablicy ogłoszeń.

21. Ubezpieczenie: każde zawody ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC organizatora a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od NW.

22. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu toru.

23. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania maty środowiskowej, dywanika (o wymiarach długości 160cm i szerokość 100cm ) z materiału wchłaniającego płyny pod motocykle w miejscu serwisu w celu zapobieżenia wyciekom paliwa, oleju, płynu hamulcowego itp. na ziemię. Za nieprzestrzeganie tego warunku zawodnik będzie ukarany karą umowną w wysokości 300zł. Za nie opłacenie wyżej wymienionej kary zawodnik będzie wykluczony z zawodów. Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione.

24. Nie przestrzeganie regulaminu oraz harmonogramu grozi dyskwalifikacją.

25. Zawodnik posiadający licencję nie może startować w amatorach.

26. Amatorzy mogą startować tylko w jednej klasie.

27. Amator może wystartować w klasie Licencja

28. Zawodnicy spoza granic RP startują w klasie Licencja

29. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie reguluje sędzia główny.


opr. s/ źródło: MKS Gorce Kamienica

Newsroom